Informatiebijeenkomst

Op 5 juni 2014 vond de informatiebijeenkomst ‘Straling in de dagelijkse leefomgeving’ plaats. Dit was een initiatief van de initiatiefgroep Verplaats UMTS Hoogh Waalre en de gemeente Waalre. Het doel van deze informatiebijeenkomst was inwoners van Waalre vanuit verschillende invalshoeken te informeren over straling.

Informatiebijeenkomst

Verschillende instanties en groepen zijn tijdens de informatiebijeenkomst aanwezig geweest. Ieder had een eigen informatiestand ingericht. Inwoners konden zich tijdens deze avond laten informeren over het thema 'straling' vanuit verschillende invalshoeken.

Tijdens deze avond zijn o.a. aanwezig:

  • Antennebureau;
  • GGD;
  • Initiatiefgroep UMTS Hoogh Waalre;
  • Actiegroep Stop UMTS;
  • Bouwbioloog.

Naast de informatiestands werd er een paar keer op de avond een korte toelichting/presentatie gehouden op het thema 'straling' vanuit een tweetal invalshoeken (Antennebureau, StopUMTS). Dit aan de hand van vragen van inwoners. Bekijk de presentatie van Leendert Vriens van Stop UMTS en de presentatie van Adèle Dummer van het Antennebureau.

De gemeente Waalre is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites en presentaties van betrokken groepen of instanties.