Nieuws

Concept besluit voor verwijderen onderdelen oude raadhuis

Geplaatst op dinsdag 3 mei 2016

Het college van B&W legt op 4 mei het concept besluit voor het verwijderen van onderdelen van het Oude Raadhuis aan de Koningin Julianalaan ter inzage. Het gaat daarbij o.a. om binnenmuren, vloerdelen en verbrandde restanten. De buitenmuren van het raadhuis zijn opgenomen in het nieuwe ontwerp.

Behoud en vernieuwen

De raad heeft het voorlopig ontwerp voor het nieuwe multifunctionele gemeentehuis op 5 april vastgesteld. In dit ontwerp wordt de buitenzijde van het Oude Raadhuis hersteld. Het dak wordt opnieuw aangebracht. De binnenzijde van het Oude Raadhuis wordt één grote, open ruimte die de functie krijgt van raadzaal / trouwzaal. Daarvoor moeten de restanten van onder andere de binnenmuren die er nog staan verwijderd worden.

Meer informatie

Het conceptbesluit ligt 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Als u het conceptbesluit wilt inzien en / of vragen heeft over het voorgenomen besluit, kunt u contact opnemen met projectleider dhr. J. Lafarre (jlafarre@waalre.nl). Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit conceptbesluit, dan kunt u ook naar het inloopuur komen. Dit vindt plaats op maandag 9 mei in de raadzaal van het gemeentehuis (Laan van Diepenvoorde nr. 8) van 19.30 – 20.30 uur.

Meer nieuws