Nieuws

Raad akkoord met ontwerp gemeentehuis Waalre

Geplaatst op woensdag 6 april 2016

Op 5 april jl. stemde de gemeenteraad in met het voorlopig ontwerp voor een nieuw multifunctioneel gemeentehuis. Met dit besluit komt de daadwerkelijke realisatie in zicht. De bouw start in september 2016. In het eerste kwartaal 2018 wordt het multifunctionele gemeentehuis in gebruik genomen. Het goedkeuren van het Voorlopig Ontwerp maakt de weg vrij voor het uitwerken van een Definitief Ontwerp. Hierin zijn bouwkundige details, interieur en landschap opgenomen.

De gemeente, Waalrese verenigingen en andere maatschappelijke gebruikers gaan het multifunctioneel gemeentehuis gezamenlijk benutten. Het slimme ontwerp maakt flexibel gebruik van de ruimte mogelijk. De ambitie om te komen tot een hechtere samenwerking tussen inwoners en overheid, krijgt hier concreet vorm. Ook is het kostenbesparend.

Het behoud van het oude raadhuis, door architecte Tanja Lamers van De Twee Snoeken gecombineerd met een rechthoekige, eigentijdse aanbouw, is voor de inwoners, gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Waalre van bijzondere betekenis. Het ontwerpteam is erin geslaagd om de restanten van het afgebrande raadhuis op te nemen in het ontwerp en dit te realiseren binnen het beschikbare budget van €9,3 miljoen.

Het gebouw wordt het eerste openbare ‘nul-op-de-meter’ kantoorgebouw in Nederland. Dit betekent dat het 100% zelfvoorzienend is; het wekt de energie voor eigen gebruik zelf op. De Gemeente Waalre zet grote stappen op het gebied van duurzaamheid. Het gebouw staat voor een andere omgang met het milieu en is daardoor een inspirerend voorbeeld voor huidige en toekomstige generaties.
 

Meer nieuws