Nieuws

College adviseert raad over voorlopig ontwerp

Geplaatst op donderdag 17 maart 2016

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het voorlopig ontwerp voor het nieuwe multifunctionele gemeentehuis dat is ontworpen door architecte Tanja Lamers van De Twee Snoeken. In het ontwerp is de buitenzijde van het oude raadhuis in volle glorie hersteld. In dit oude raadhuis komt de raadzaal die ook als trouwzaal gebruikt kan worden en voor presentaties of kleine voorstellingen. Aan het gerestaureerde oude deel wordt een rechthoekig multifunctioneel gebouw geplaatst waarin de verenigingen en de gemeentelijke organisatie samen gebruik maken van de ruimtes. Op 22 maart buigt de gemeenteraad zich over dit voorstel in een beeldvormende vergadering.

Nul-op-de-meter gebouw

Het ontwerp is duurzaam vorm gegeven zodat een 100% zelfvoorzienend gebouw ontstaat dat zelf haar energie opwekt. Het nieuwe multifunctionele gemeentehuis zal daarmee het eerste openbare ‘nul-op-de-meter’ gebouw in Nederland worden. Streven is om de nieuwste technologieën op dit gebied die gemaakt worden door bedrijven uit de Brainport hierin te betrekken. De nieuwbouw is compact en efficiënt ontworpen, waardoor het bruto vloeroppervlak met 518 m2 teruggebracht kon worden tot 3312 m2. Daardoor blijft het behoud van het oude raadhuis binnen het financiële kader van €9,3 miljoen.

Interieurontwerp

De volgende fase is het ontwerp van het interieur. Interieurarchitecten Burobas uit Eindhoven zullen op basis van het voorlopig ontwerp en in afstemming met de bouwkundig architect, samen met alle stakeholders interactief het interieur ontwerpen en inrichten. Daarbij gaat het om vast en los meubilair. Informatie en beelden die al zijn verzameld in de eerdere fases in het proces worden daarbij benut.

Ontwerpproces met alle stakeholders

Het ontwerpproces van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis wordt van grof naar fijn opgebouwd in drie ontwerpstadia: een structuurontwerp (SO), een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). Dit proces wordt samen met alle stakeholders: inwoners, verenigingen, ambtenaren, college en raadswerkgroep doorlopen.
Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op de programma’s van eisen en de uitgangspunten en wensen die in het structuurontwerp zijn vastgelegd: warme sfeer, uitnodigend, open, licht, contact met de natuur, natuurlijke materialen en kleuren en maximaal behoud van bomen. Deze zijn meegenomen in het voorlopig ontwerp.
 

Meer nieuws