Nieuws

Raad stemt unaniem in met structuurontwerp

Geplaatst op woensdag 27 januari 2016

Tijdens de vergadering van 26 januari besluit de raad over het structuurontwerp voor het nieuwe multifunctioneel gemeentehuis. De raad sprak hier op 12 januari oordeelsvormend over en de reacties van de fracties waren overwegend positief.

Input van verenigingen en inwoners

Tijdens vijf bijeenkomsten in november vorig jaar met het college, inwoners, verenigingen, medewerkers en een raadswerkgroep zijn ideeën en meningen gepeild over het raadhuis, het landschap en de uitstraling van het toekomstige gebouw. Voor het benutten van de restanten van het oude Raadhuis, kozen alle groepen in grote meerderheid voor: "gedeeltelijk restauratie/herbouw met nieuwe invulling". Met het restaureren van een groot deel van de gevels van het oude Raadhuis en het plaatsen van een dak, ontstaat een grote ruimte die voor raadsbijeenkomsten en bruiloften e.d. gebruikt kan worden. De meningen over de uitstraling van het gebouw leverden beelden op zoals: warme sfeer (huiselijk), contact met natuur, uitnodigend, open, natuurlijke materialen (hout en glas), licht.

Lijst met verzoeken

Alle input uit de sessies is vertaald in een lijst met de volgende verzoeken:

Raadhuis

1. Zorg voor een gedeeltelijke restauratie/herbouw met nieuwe invulling.
2. Zorg dat het raadhuis vrij zichtbaar is vanuit de Koningin Julianalaan.
3. Zorg voor een verbinding tussen oud en nieuw.

Landschap

4. Zorg dat de landschappelijke waarde hoog blijft.
5. Zorg voor een verbinding tussen het gebouw en het landschap.
6. Zorg voor een landschappeliike inpasbaarheid van parkeren.
7. Zorg voor maximaal behoud van bomen.

Uitstraling gebouw

B. Gebouw: zorg voor natuurliike materialen en kleuren.
9. Beleving: zorg voor een opent transparant, licht en toegankelijk gebouw.
10. Architectuur: zorg voor eigentiids gebouw i.c.m. oudbouw en niet te extravagant.

Deze verzoeken zijn uitgewerkt in 5 verschillende structuurontwerpen waaruit, op basis van afwegingen van bovengenoemde criteria en het Programma van Eisen, 1 structuurontwerp is gekozen. Zie de pagina documenten voor het volledige raadsvoorstel.

Wat is een structuurontwerp?

Een structuurontwerp geeft de grove lijnen en massa van het gebouw aan. Daarin wordt bepaald waar op het perceel het gebouw komt te staan, de globale hoogte/breedte ervan, de vorm, hoe het landschap wordt benut, het parkeren, hoe het oude raadhuis wordt benut, etc. Het structuurontwerp wordt nu uitgewerkt in een voorlopig ontwerp waarin de ruimten (bv zalen) en functies zijn bepaald. Verenigingen, inwoners, ambtenaren, het college van B&W en de raadswerkgroep van de gemeente worden betrokken bij de invulling van het voorlopig ontwerp. Inwoners kunnen meedenken op donderdag 28 januari om 19.30 uur in ‘t Hazzo. Tijdens deze sessie wordt de concept-indeling van het gebouw op een interactieve manier besproken. Ook wordt uw mening gevraagd over een aantal varianten dat voorgesteld wordt voor de buitengevel van het gebouw.
 

Meer nieuws