Nieuws

Denk mee over het voorlopig ontwerp multifunctioneel gemeentehuis

Geplaatst op donderdag 14 januari 2016

Als structuurontwerp voor het nieuwe multifunctionele gemeentehuis is gekozen voor de variant waarbij delen van het oude raadhuis behouden blijven. Het nieuwe multifunctionele gebouw komt tussen het raadhuis en het Molenven. Door restauratie en/of herbouw van de buitenmuren en dak van het oude raadhuis kan een  nieuwe invulling worden gegeven aan de grote ruimte binnen de muren, bijvoorbeeld voor raadsbijeenkomsten en bruiloften.

Door het structuurontwerp is bepaald waar het gebouw op het perceel komt te staan, de globale hoogte/breedte ervan, hoe het landschap wordt benut, hoe het oude raadhuis wordt benut etc. Het structuurontwerp wordt nu uitgewerkt in een voorlopig ontwerp waarin de ruimten (bv zalen) en functies zijn bepaald. Dit gebeurt samen met inwoners, verenigingen, ambtenaren, college en de raadswerkgroep.

Denk en doe mee!

Verenigingen, inwoners, ambtenaren, het college van B&W en de raadswerkgroep van de gemeente worden betrokken bij de invulling van het voorlopig ontwerp. Inwoners die graag willen meedenken zijn welkom bij de sessie die gehouden wordt op donderdag 28 januari om 19.30 uur in ‘t Hazzo. Tijdens deze sessie wordt de concept-indeling van het gebouw op een interactieve manier besproken. Ook wordt uw mening gevraagd over een aantal varianten dat voorgesteld wordt voor de buitengevel van het gebouw. Wilt u meedoen met deze bijeenkomst, meld u dan aan via gemeentehuis@waalre.nl. Ook voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via gemeentehuis@waalre.nl.

Meer nieuws