Nieuws

College adviseert raad MFC gemeentehuis met behoud delen raadhuis

Geplaatst op maandag 4 januari 2016

Het college adviseert de gemeenteraad om als structuurontwerp voor het nieuwe multifunctionele gemeentehuis te kiezen voor de variant waarbij delen van het oude raadhuis behouden blijven. Het nieuwe multifunctionele gebouw komt dan tussen het raadhuis en het Molenven. Door restauratie en/of herbouw van de buitenmuren en dak van het oude raadhuis kan een  nieuwe invulling worden gegeven aan de grote ruimte binnen de muren, bijvoorbeeld voor raadsbijeenkomsten en bruiloften. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan naar woningbouw op dezelfde locatie.

Proces Structuurontwerp met alle stakeholders

Tijdens vijf bijeenkomsten in november met inwoners, verenigingen, medewerkers, het college en een raadswerkgroep zijn ideeën en meningen gepeild over het raadhuis, het landschap en de uitstraling van het toekomstige gebouw. Alle groepen kozen in grote meerderheid voor de optie “gedeeltelijk restauratie/herbouw met nieuwe invulling” voor het oude raadhuis. Wat betreft de uitstraling van het gebouw, werden beelden genoemd als: warme sfeer (huiselijk), contact met de natuur, uitnodigend, open, licht en natuurlijke materialen (hout en glas).

Lijst met verzoeken

Dit vertaalde zich in een lijst met verzoeken op het gebied van het raadhuis, het landschap en de uitstraling van het gebouw:
- Zorg voor een gedeeltelijke restauratie/herbouw met nieuwe invulling.
- Zorg dat het raadhuis vrij zichtbaar is vanuit de Koningin Julianalaan.
- Zorg voor een verbinding tussen oud en nieuw.
- Zorg dat de landschappelijke waarde hoog blijft.
- Zorg voor een verbinding tussen het gebouw en het landschap.
- Zorg voor een landschappelijke inpasbaarheid van parkeren.
- Zorg voor maximaal behoud van bomen.
- Gebouw: zorg voor natuurlijke materialen en kleuren.
- Beleving: zorg voor een open, transparant, licht en toegankelijk gebouw.
- Architectuur: zorg voor eigentijds gebouw i.c.m. oudbouw en niet te extravagant.

Deze verzoeken zijn door het ontwerpteam uitgewerkt in vijf mogelijke scenario’s voor het structuurontwerp multifunctioneel gemeentehuis. De scenario’s verschilden met name op het gebied van situering van mogelijke toekomstige woningbouw.

Van Structuurontwerp naar voorlopig ontwerp

Het ontwerpproces van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis wordt van grof naar fijn opgebouwd middels drie ontwerpstadia: een structuurontwerp (SO), een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). Een SO geeft de grove lijnen en massa van de accommodatie aan. Daarin wordt bepaald waar op het perceel het gebouw komt te staan, de globale hoogte/breedte ervan, de vorm, hoe het landschap wordt benut, het parkeren, hoe het oude raadhuis wordt benut, en dergelijke. Na de raadsbesluitvorming wordt dit uitgewerkt in een voorlopig ontwerp waarin de ruimten (bv zalen) en functies zijn bepaald. Samen met inwoners, verenigingen, ambtenaren, college en raadswerkgroep wordt een voorlopig ontwerp ‘multifunctioneel gemeentehuis’ opgesteld en aan de raad voorgelegd.

Meedenken

Verenigingen, inwoners, ambtenaren, het college van B&W en de raadswerkgroep van de gemeente worden betrokken bij de invulling van het voorlopig ontwerp. Inwoners die graag willen meedenken zijn welkom bij de sessie die gehouden wordt op donderdag 28 januari om 19.30 uur in ‘t Hazzo. Tijdens deze sessie wordt de concept-indeling van het gebouw op een interactieve manier besproken. Ook wordt uw mening gevraagd over een aantal varianten dat voorgesteld wordt voor de buitengevel van het gebouw. Wilt u meedoen met deze bijeenkomst, meld u dan aan via gemeentehuis@waalre.nl.
De verenigingen ontvangen een uitnodiging voor een meedenk-sessie op 2 februari. Voor vragen of meer informatie kan men contact opnemen via gemeentehuis@waalre.nl.
 

Meer nieuws