Groepen en instanties

Instanties

Antennebureau

Het Antennebureau is het informatiebureau van de rijksoverheid over antennes. U kunt hier terecht met vragen over de gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden (straling) van antennes, de wetgeving rond de plaatsing van antennes en de toepassingen waar antennes voor worden gebruikt.

Ga naar www.antennebureau.nl.

GGD

De GGD is de instantie die vragen op het gebied van gezondheid beantwoordt. Bij het thema Milieu en Veiligheid van Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland kunt u terecht met vragen over straling en gezondheid. In het bericht 'GGD informatieblad telefonie zendmasten en gezondheid' leest u meer informatie.

Ga naar www.ggd-bureaugmv.nl.

Kennisplatform ElektroMagnetische Velden

Het Kennisplatform EMV bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden (straling) met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken. Op de website van het Kennisplatform staan o.a. publicaties en kennisberichten over mobiele telefonie, hoogspanningslijnen, werken met Elektromagnetische velden en Elektrogevoeligheid. In het bericht 'Omgaan met elektromagnetische velden' staat o.a. wat u thuis kunt doen om blootstelling aan Elektromagnetische velden te beperken.

Ga naar www.kennisplatform.nl.

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. De Gezondheidsraad heeft als taak om de regering en het parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. Op de website van De Gezondheidsraad kunt u adviezen lezen over elektromagnetische velden, straling, antennes en meer.

Ga naar www.gezondheidsraad.nl.

World Health Organisation

De Wold Health Organisation (WHO) is een organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève. De organisatie heeft als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. Ook de WHO houdt zich bezig met het vraagstuk electromagnetische velden en straling.

Ga naar www.who.int/en.

Groepen

Stop UMTS

StopUMTS informeert burgers over alles wat met elektromagnetische straling te maken heeft. De groep informeert burgers over elektromagnetische velden van GSM, UMTS, DECT, WLAN, WiFi, WiMax, C2000, Digitenne en meer. Daarnaast stelt de groep kritische vragen bij de landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot straling en Antennebeleid.

Ga naar www.stopumts.nl.

Initiatiefgroep Verplaats UMTS Hoogh Waalre

Verplaats UMTS Hoogh Waalre stelt kritische vragen over wat het betekent voor de gezondheid om dichtbij een UMTS mast te wonen. Daarnaast stelt de groep kritische vragen bij de landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot straling en Antennebeleid. U kunt deze groep ook volgen via twitter.com/umtsHooghWaalre.

Ga naar www.verplaatsumtshooghwa.wix.com/hooghwaalre.

Stichting EHS

De Stichting ElektroHyperSensitiviteit maakt zich sterk voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door elektromagnetische velden. Kennis en ervaring van de stichting wordt omgezet in voorlichtingsmateriaal en informatieverstrekking. Richting de overheid maakt de stichting zich sterk om de problemen van elektrogevoeligen onder de aandacht te brengen zodat adequate hulp en ondersteuning op gang gaan komen.

Ga naar www.stichtingehs.nl.

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische straling

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling is in het leven geroepen om voorlichting te geven over straling. De stichting staat kritisch ten opzichte van het overheidsbeleid en kaart mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling aan.

Ga naar stichtingkennisplatformelektromagnetischestraling.org/.

De gemeente Waalre is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites en presentaties van betrokken groepen of instanties.